Архиве категорија: Српски језик

Врсте и служба речи

То мешају врсте речи и службу речи, а то су две различите ствари.

  • ВРСТЕ РЕЧИИМЕНИЦЕ, ГЛАГОЛИ , ПРИДЕВИ….( има их укупно 10 у нашем језику).
  •  СЛУЖБА ( ФУНКЦИЈА) РЕЧИ : СУБЈЕКАТ, ПРЕДИКАТ, ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ ЗА МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН…
  • Одавно смо обрађивали ГЛАВНЕ ДЕЛОВЕ РЕЧЕНИЦЕ- СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ,  а у 3. разреду смо знање о реченичним деловима проширили ГЛАГОЛСКИМ ДОДАЦИМА ( или како се другачије зову, прилошким одредбама) ЗА МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН.
  1. СУБЈЕКАТ нам казује КО ВРШИ РАДЊУ.Обично је то нека именица, али може бити и заменица…Могу и више речи да врше службу субјекта.

Милош чита.

Јована и Зоран трче.

Баба и деда су остарили.

Река тече.

Она  спава.

  1. ПРЕДИКАТ нам говори ШТА РАДИ СУБЈЕКАТ. Ако бисмо одређивали која је то врстаречи , то би био глагол. Такође више речи могу да врше службу предиката. Не заборавите и на помоћне , кратке глаголе.

Вељко броји.

Лана и Марија играју и певају.

Баба и деда оседели.

Река тече.

Она спава.

     3. ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ , тј, прилошке одредбе, нам објашњавају :

  • ГДЕсе врши радња – то је ГЛАГОЛСКИ ДОДАТАК ЗА МЕСТО
  • КАДАсе врши радња-  то је ГЛАГОЛСКИ ДОДАТАК ЗА ВРЕМЕ
  • КАКО, тј. НА КОЈИ НАЧИНсе врши радња- то је ГЛАГОЛСКИ ДОДАТАК ЗА НАЧИН.

Значи да глаголски додатак додатно објашњава предикат.

*Ми смо се у школи одлучили за скраћенице када обележавамо службу речи, као и подвлачењем различитим врстама линија, и то :

Субјекат подвлачимо једном линијом и обележавамо га словом С

Предикат подвлачимо двема линијама и обележавамо га словом П

Глаголске додатке за место, време и начин подвлачимо различитим линијама по избору, а обележавамо их скраћеницама:  ПОМ, ПОВ, ПОН

– Глаголски додаци за место:

Милица се шета по парку.

Ливадом трче срне.

На улицама  је пуно аутомобила.

– Глаголски додаци за време:

Данас је свануо диван дан!

Никола је научио да плива током распуста.

Јесенас су падале јаке кише.

– Глаголски додаци за начин:

Павле је нагло закочио.

Лагано смо трчали.

Убрзо је стигао такси.

  • ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ ОБЈАШЊАВАЈУ ПРЕДИКАТ,А НЕ СУБЈЕКАТ!

Именице

ИМЕНИЦЕ-вежбање

Ученик:__________________
 Разред:______________
1.      Подвуци све именице у тексту:
Мама и тата устају рано сваког дана. Они много раде. Тата Горан је професор физичког васпитања и ради у школи. Сваки дан путује из Ваљева у Мионицу. Мама је технолог. Она се зове Тања. Моја сестра Мира је ученица шестог разреда. Ја имам и брата Дарка и сестру Марију. Они живе у Горићу.
2. Препиши именице из претходног задатка у одговарајуће колоне:
ЗАЈЕДНИЧКЕ
ВЛАСТИТЕ
3. Допуни реченице заједничким именицама:
___________ лечи људе.
___________ лечи животиње.
____________  учи ђаке.
____________ тренира фудбалере.
____________ игра фудбал.
4. Напиши обавештајну реченицу о мечићима са слике у којима ћеш употребити две властите именице и две заједничке именице.
___________________________________________________________________________
5. Састави именице од понуђених слова:
ЕИЋЛШ  _____________  ЕЕЈНС  ____________  АУККРШ ______________