Domaći zadatak za 18.3.2020

Pre svega želim da vam kažem da se čuvate i budete zdravi. Sve će ovo proći pa ćete izlaziti napolje i družiti se sa drugarima.

Domaći za danas vam je :

  • Pročitajte tekst Oldanini vrtovi  – Grozdane Olujić i prepričajte ga na najkraći mogući način. Ko nema čitanku ima ovde tekst.
  • Matematika : Udžbenik strana 79. da se pažljivo pročita i uradi zadatak br 1.
  • Priroda: Pročitaj prvu lekciju iz Žive prirode i podvuci samo najvažnije. Prepiši u svesku.

Jedna napomena: Radite domaći zadatak koji sam vam ja zadala pa tek onda sa RTSa i to ću vam ja javiti na grupu da li ga radite.

Doc Mar 18 2020    

Ovo vam je tekst iz čitanke ako neko nema čitanku

Домаћи за 31.3.2020.

МАТЕМАТИКА

Драги учениче,

данашњу видео лекцију покренућеш кликом на линк https://youtu.be/nE3gmYaIZvg

Када одслушаш лекцију и чујеш свој домаћи задатак запиши у своју свеску следеће:

Наслов: Рогљаста и обла тела

Тела која су ограничена само равним површима зовемо РОГЉАСТИМ ТЕЛИМА.

То су: квадар, коцка и пирамида (нацртај свако од њих).

Тела која су ограничена само кривим површима или кривим и равним површима зовемо ОБЛИМ ТЕЛИМА.

То су: лопта, ваљак и купа (нацртај свако од њих).

Рок за предају је данас 31.03.2020. до 22 часа.

Поздрав од учитељице.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Данас ћеш се подсетити на врсту и службу речи у реченици . Примере препиши у свеску и уради задатке.
Као помоћ :
ВРСТЕ РЕЧИ: именице, глаголи, придеви, бројеви и заменице
СЛУЖБА РЕЧИ: субјекат, предикат, глаголски додаци за место, време и радњу, објекат и атрибут

Да се подсетимо
Пример :
Павле сваког дана у својој соби вредно слика лепу слику .
субјекат г.д.в.                  г.д.м.         г.д.н.   предикат     објекат

 На датом примеру ученици уочавају врсте речи и њихову службу у реченици .
субјекат  Ко врши радњу ? – Павле
предикат  Шта ради субјекат ? – слика
објекат  На шта се односи радња – на слику
глаголски додаци  ближе одређују место, време или начин вршења радње
– за време : Када се врши радња ? – сваког дана
– за место : Где се врши радња ? – у својој соби
– за начин: Како се врши радња ? – вредно

А сада да провежбамо :
1. У реченици МОЈА БАКА СВАКО ЈУТРО ЛАГАНО ИДЕ НА ПИЈАЦУ
одреди врсту и службу речи у реченици .
субјекат је __________ , то је врста речи __________________
предикат је __________ , то је врста речи __________________
објекат је ____________ , то је врста речи __________________
глаголски додаци за место време ____________ начин ____________
2. Састави реченице поштујући редослед који је задат:
___________ __________ ___________ ___________ _____________
број именица глагол придев именица
___________ __________ ____________ ___________ _____________
заменица глагол број придев именица

3. Прошири реченице прилошким одредбама за место, време и начин .
Звезде сијају . ________________________________________________
Девојчица шета . _________________________________________________
4. Изведи глаголе од :
а) именица б) придева
играч – ________ насмејан – _________
коса – ________ пажљив – __________
носач – ________ разбијен – __________
5.Одреди службу речи у реченици .
а) Пун месец обасјава двориште .
б) Ноћас у пећи јако букти ватра .

Рок за израду задатка је 31.3.2020. до 22 часа.
Поздрав од учитељице.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Драги моји ,

Пошто сте стварали композицију на вашем инструменту , данас ћемо вам приказати још неке музичке инструменте.

Музички иструменти су справе на којима се изводе музичка дела.

Они који се данас употребљавају у уметничкој музици деле се на три главне групе:

Жичани – према начину произвођења тона, деле се на гудачке (виолина, виола, виолончело, контрабас) и на инструменте за окидање (харфа, клавсен, гитара, мандолина и др.).

Дувачки  – деле се на дрвене (пиколо, флаута, кларинет, обоа, фагот и др.) и лимене (хорна, труба, тромбон, туба и др.).

Удараљке – могу бити одређене висине тона (тимпан, ксилофон, звоничићи, звона и др.) или неодређене (велики бубањ, добош, чинеле, там-там, гонги др.)

Ево како изгледају неки од њих:

muzicki_instrumenti

А сада послушај и како звуче кликом на следећи линк https://www.youtube.com/watch?v=on2FOpWJpks

Твој задатак је да у свесци за музичко ( нотној ) . нацрташ по један  инструмена из сваке групе, а затим пратећи снимак покушаш да направиш

клавир https://www.youtube.com/watch?v=nZfomI-W7xY  или

саксофон https://www.youtube.com/watch?v=SW9U4Q1tx8U

Домаћи за 30.3.2020.

МАТЕМАТИКА

Драги учениче,
данашњи час почињемо игрицама, помоћу којих ћеш провежбати множење и дељење. Кликом на линк покрени и одиграј игрице.
https://learningapps.org/watch?v=pqkps7i0320 – множење
https://learningapps.org/watch?v=p3c517tj320 – дељење
На данашњем часу вежбамо множење и дељење. Твој следећи задатак је да урадиш задатке са 133. стране у радној свесци. Поред тога, ако имаш оцену 4 из математике радиш и 3. и 4. задатак са 134. стране, а ако имаш оцену 5 из математике радиш и задатке под редним бројем 3,4,5 и 6.
Рок за предају је 30.03.2020. до 22 часа.
Поздрав од учитељице.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Драги учениче,
Данас ћеш прочитати треће и четврто поглавља романа „Бела грива“. Ко нема лектиру код
себе на линку може отворити цео роман.
https://uciteljskikutak.wordpress.com/2017/09/21/bela-griva-rene-gijo/
После читања покушај без гледања у текст да одговориш на питања:
Питања ( На питања не треба да одговарате у свесци, већ само усмено)
СТАРИ ГАРДИЈАН АНТОНИО
-Ко су гардијани?
-Ко је Антонио?
-Како он живи?
-Шта везује Антонија и Фолка?
-Шта је Антонио испричао Фолку и деди о кобили?
-Куда су Антонио и Фолко кренули?
-Коју животињу је деда Еузибио увек водио са собом у поље?
-Где су Фолко и Антонио пронашли Белу Гриву?
-Због чега Антонио није дозволио Фолку да приђе ждребету?
-Антонио је рекао да ће Бела Грива једнога дана постати вођа чопора. Због чега је био уверен
у то?
БЕЛИ ВИТЕЗ
-Због чега се ово поглавље зове ,,Бели витез''?
-Какав однос је Бела Грива имала према људима након отмице његове мајке?
-Какав однос је имала према Фолку?
-На који начин су се дечак и коњ данима дружили?
-Због чега дечак једно време није могао да виђа Белу Гриву?
-Због чега је дечак у сезони риболова отишао на Рону?
-Како су рибари током сезоне риболова живели?

 

ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ

и сте „Белу Гриву“ , а сада да видимо како би свој омиљени део из романа приказали као стрип .
Да се подсетимо :
Стрип је прича представљена низом слика праћених текстуалним дијалогом и објашњењима.
Данас се обично стрип сматра врстом уметности, чак је познат и као „девета уметност“ и категорише се да припада ликовним, драмским и књижевним врстама уметности.
Најстарији нацртани суперхерој је Супермен који је настао у првој стрип књизи 1938. године.
Како се праве стрипови и како би добили идеју за свој стрип погледајте снимак кликом на линк https://www.youtube.com/watch?v=UC0XbotAUTM.
А сада , напред мали стрип креативци! Пустите машти на вољу и прикажите Белу Гриву на свој начин у стрипу.

Домаћи за 27.3.2020.

МАТЕМАТИКА

Драги учениче,
данашњи час почињемо једном познатом игрицом. Хајде да се загрејемо за рад! Покрени игрицу кликом на линк. https://learningapps.org/watch?v=ptfw2r5ak20
Настављамо са дељењем вишецифрених бројева. Запиши наслов у своју свеску, а затим препиши и уради следеће задатке:
1. Израчунај:
715 509 : 743 =
62 853 : 123 =
111 888 : 444 =
55 212 : 258 =
2. Реши једначине:
Х ∙ 115 = 5 520 213 ∙ Х = 14 484
3. Који број је 124 пута мањи од 8 184?
4. У камиону има 10 625 килограма кукуруза. Колико има џакова ако сваки има по 125
килограма?
5. Количнику бројева 12 656 и 113 додај производ 117 и 115.
Ученици који иду на додатну наставу, поред ових задатака раде и задатке са редним бројем 13, 14, 15 и 16 са 135. стране у Радној свесци.
Рок за предају је 29.03.2020. до 22 часа.
Поздрав од учитељице.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Драги учениче,
Данас ћеш прочитати прва два поглавља романа „Бела грива“. Ко нема лектиру код себе на линку може отворити цео роман.
Пре читања овог романа треба да знаш и запишеш у свеску:
Наслов: Бела грива
Име писца:
Врста дела: роман
Роман је: Роман је дуже прозно књижевно дело у коме је описан део живота главног јунака.
Поглавља су: Поглавља су делови романа. Она понекад имају посебне наслове, а некад су означена бројевима.
Поглавља у овом роману су:
Роман ,,Бела Грива“ има једанаест поглавља:
1.Чергари
2.Отмица
3.Стари гардијан Антонио
4.Бели витез
5.Плен
6.Кад се снови остваре
7.Пролећни витешки турнири
8.Бела Грива је нестао
9.Свечаност у Арлу
10.Господар коња
11.Као у лепом сну
Где се дешава радња ове приче?
Радња овог романа одвија се у Француској,на ушћу реке Роне. Уливајући се у Средоземно море, ова равничарска река се разлива и прави бројне мочваре. Та област Француске зове се Камарга. Овде живе фламингоси (пламенци) и чопори дивљих коња. Људи који живе по мањим насељима углавном су рибари или гардијани.
Сада пажљиво прочитај прва два поглавља књиге.
https://uciteljskikutak.wordpress.com/2017/09/21/bela-griva-rene-gijo/
После читања покушај без гледања у текст да одговориш на питања:
Питања ( На питања не треба да одговарате у свесци, већ само усмено)
ЧЕРГАРИ
-Због чега се прво поглавље зове ,,Чергари“?
-Где и када се дешава радња овог дела романа?
-Ко је Фолко? Колико година он има?
-Који сан он има?
-У ком делу мочваре су живели дивљи коњи?
-Због чега је дечак тог поподнева отишао у мочвару?Због чега је закаснио?
-Како је ждребе реаговало на дечаков глас?
-Ко је из прикрајка посматрао дечака и коње?
-Шта су коњокрадице хтеле?
ОТМИЦА
-Због чега је кобила пустила чергаре да јој се приближе?
-Шта су чергари урадили
-Како се Фолко осећао и понашао док је гледао како чергари хватају кобилу?
-Како је кобила савладала нападаче?
-Шта су чергари урадили са ждребетом?
-Како се ждребе понашало?
-Због чега је коњић одјурио и оставио дечака?
Рок за израду задатака је 29.3.2020. до 22 часа.
Поздрав од учитељице.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДА СЕ ЧУЈЕ НАШ ГЛАС – ЖЕЛИМО ДА ПРОМЕНИМО-1
Драги учениче, данас ћеш на грађанском да мало размишљаш и замишљаш. Одлично знате
како је у школи било и како може да буде.
Наведи бар три ствари које су везане за школски живот ( лепе или мање лепе ствари) и како
би могао да их унапредиш или унапредимо.
На списку се налезе и неке ствари које би могао да заборавиш али смо ми ту да те
подсетимо.
Шта се све дешава у школи?
Шта све сачињава школски живот?
Сегменати школског живота:
редовна настава,
ваннаставне активности,
изборна настава,
одмори,
излети,
школа у природи,
забавни живот,
прославе,
родитељски састанци,
спортске активности,
посете културном центру,
посете другим школама,
такмичења
Напиши шта би и како променио или унапредио.
Поздрав од учитељице.

25.3.2020. Домаћи задатак

Математика

Драги учениче,
данас ћеш провежбати оно што си учио јуче.
Кликом на линк покренућеш видео који ћете подсетити на поступак дељења. https://drive.google.com/open?id=1Z3s5Bgp3CSV4BjutsLCaJXU5UHBIGo8z
Данас ћеш решавати задатке у Радној свесци на страни 131. Уколико наиђеш на проблем при решавању, послужи се Уџбеником, а увек можеш да питаш и учитељицу.
Рок за израду до 22 часа 25.3. 2020.
Поздрав од учитељице.

 

Српски језик:

Драги учениче,
данашњи час почећемо слушањем и праћењем народне бајке Пепељуга у Читанци на 96. страни. Док слушаш подвлачи мање познате речи, а потом их протумачи користећи се интернетом.
Кликом на линк покрећеш причу https://www.youtube.com/watch?v=O8CSllevpcE
Сада можеш записати у свеску:
Наслов: Пепељуга,
Врста дела: народна бајка.
Ликови:
Непознате речи:
Порука:

Размисли о томе какве је утиске овај текст оставио на тебе.
Сада поново прочитај текст и обрати пажњу на особине и поступке ликова у њему.
Хајде да размислимо!
Одговори на следећа питања у свесци
1. Шта те је највише изненадило у овој бајци?
2. Како је Пепељуга изгубила мајку?
3. Шта мислиш зашто Пепељуга одлази у цркву а не на бал?
4. Где маћеха скрива Пепељугу пред долазак принца?
5. Шта мислиш зашто Пепељуга носи папуче?

Када сте урадили питања прочитај и покушај да запамтиш:
Бајка или фантастична прича представља најлепши облик усмене прозне књижевности. Назив потиче од глагола бајати – чарати. Наше народне бајке је сакупио и објавио Вук Караџић.
Ликови у бајкама се деле на позитивне и негативне. Главни јунак је обично најмлађи, најбољи, најпоштенији, најхрабрији,…
Главни лик бајке по правилу мора да изврши нешто немогуће да би остварио свој животни циљ. У бајкама немамо ни време ни место догађања. Најчешћи бројеви су 3, 7, 9 и 12.

Рок за предају је среда 25.03.2020. до 18 часова
Поздравља те учитељица

Природа и друштво

Данас ћете самостално учити о биљном и животињском свету Србије из уџбеника, стране 74 и 75.
Пронађите кључне речи и појмове и направите запис у свесци. На вибер групи сам вам оставила видео поруку.
Урадите питања у Радној свесци на 41. и 42 страни.
Рок за израду је 1.4.2020. Без шале 🙂
Имате недељу дана времена.
Будите ми здрави и недостајете ми.

Домаћи за 24. март

МАТЕМАТИКА

Драги учениче,
хајде да обновимо поступак дељења. Остави простор за наслов, па запиши и уради задатак:
Који број ћеш добити када број 8 138 поделиш бројем 26?
Ако си правилно поставио и израчунао, добићеш решење 313. (У случају да ниси, покушај поново, а затим потражи помоћ од учитељице).
Сада можеш даље! Кликом на линк покренућеш данашњу видео лекцију. https://drive.google.com/open?id=1-Jgy6weuLy7X-IC7mIywWjNisAYlvC0J
Рок за предају задатка је данас, 24.03.2020. до 18 часова.
Поздрав од учитељице.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Драги учениче,
данашњи час почећемо једном игром, која ће ти открити шта ћеш данас радити. Покрени је кликом на линк https://learningapps.org/watch?v=p7xba8f9a20
Сада можеш записати наслов у свеску, а потом погледати видео који ћеш покренути кликом на линк https://drive.google.com/open?id=1om8vdC2HCY7brmWM_85v63Spksnuuu-A
Отвори Читанку на страну 125 и крени са читањем тескта. Док читаш подвлачи мање познате речи, а потом их протумачи користећи се интернетом. Размисли о томе какве је утиске овај текст оставио на тебе.
Сада поново прочитај текст и обрати пажњу на особине и поступке ликова у њему.
Хајде да „разговарамо“! Одговори УСМЕНО на следећа питања:
Ко су ликови у овом тексту? Како се понаша Пепељугин отац према својој кћерки? А како према Пепини и Рози? Зашто? Да ли он схвата праву вредност своје ћерке? Каква очекивања има од ње? Шта је схватио на крају? Какве су маћехине ћерке? Шта мислиш о овој маћехи? Шта мислите о поступку Розине када је одбила да обује ципелицу? Зашто је она то учинила? Ко је открио да у кући живи и Пепељуга? Када је отац то учинио? Како је реаговала маћеха тада? Какво наређење је донео краљ? Шта мислиш о том наређењу? Шта вам је у овој причи било смешно? Пронађи реченице у којима је исказан хумор? Какав је то хумор? У којим деловима текста налазимо горак хумор? А где прави?
Важно је да знаш да се позоришни комади пишу у облику дијалога. Текст у заградама који служе као упутство глумцима назива се ДИДАСКАЛИЈЕ. Позоришни комад је подељен у ЧИНОВЕ, а СЦЕНА или ПРИЗОР је део чина. Нови чин уводи нове ликове, дагађаје или промену места радње. Све догађаје на позорници прати сценска музика.
Након одговарања на питања биће ти лакше да урадиш следећи задатак.
Твој задатак је да напишеш врсту дела, тему, поруку, ликове (лица), особине ликова.
Рок за предају је уторак 24.03.2020. до 18 часова
Поздрав од учитељице

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Драги учениче,
време је за стваралаштво и уметност. Кликни на линк https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0 и послушај композицију. Када је препознаш, запиши у дневник слушања у своју свеску.
Обнови на свом инструменту све тонове од До до До2 и подсети се где се која нота пише.
Твој задатак је да створиш композицију и запишеш је. Води рачуна о нотним вредностима и тактовима.
Овај задатак предати у облику нотног записа у свесци и видеа на коме свираш записану композицију.
Рок за предају је уторак 31.03.2020.
Поздрав од учитељице!

Домаћи задатак за 23.3.2020.

Математика
Драги учениче,
данас ћеш провежбати и проверити оно што си учио у петак.
Кликом на линк покренућеш видео који ћете подсетити на поступак дељења. https://drive.google.com/open?id=1g1hId649WQiAx6PMpAZYKG4CZLIZPJey
Данас ћеш решавати задатке у Радној свесци на страни 130. Уколико наиђеш на
проблем при решавању, послужи се Уџбеником, а увек можеш да питаш и учитељицу.
Рок за израду до 18 часова 23.3. 2020.
Поздрав од учитељице

Српски језик
Драги учениче,
удобно се смести и погледај видео, који ћеш покренути кликом на линк https://drive.google.com/open?id=1XU2YLOa_Fzkf5LXJJiCN7X2ucS-BCjzN
Ово је занимљива прича о нашем проналазчу, о коме смо причу започели на претходном часу. Твој задатак је да прикупиш што више података и слика (које можеш нацртати) о животу Николе Тесле, проналасцима, анегдотама из живота, па од тога направиш „страницу часописа“ посвећену њему. Та страница може бити у форми стрипа, мапе ума, или нешто треће… Пусти машти на вољу, а ми ти дајемо слободу.
Рок  за израду је 23.03.2020. до 18 часова.
Поздрав од учитељице
Ликовна култура
Пролеће је стигло. Све се буди. Ми поштујемо препоруку и избегавамо излазак напоље. Стани поред прозора, ослушни природу и насликај оно што видиш. Техника је слободна.
Рад предати до следећег понедељка.

Поздрав од учитељице

Домаћи задатак за 20.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Драчи учениче,

да ли знаш неке генијалце који су променили свет? Ево приче о једном!

Покрени линк https://www.youtube.com/watch?v=gmXJEekHygI

Сада када знаш о коме се ради, могу ти и рећи да ћеш данас читати и обрађивати његов текст „Мачак“. Запиши наслов, па потом прочитај текст који се налази на 164. и 165. страни твоје Читанке.

Како ти се свидео текст?

У случају да си наишао на неку мање познату реч, сазнај њено значење путем интернета.

Хајде сада анализирамо! Размисли и усмено одговори на следећа питања.

Који део живота Николе Тесле је описан у причи? Ко прича причу? На основу чега то запажамо? Каква осећања је Никола гајио према свом мачку? Како се мачак понашао кад би неко пришао Николи? Како је мачак давао одушка свом бесу? Која је била њихова уобичајена игра? Шта је мачак презирао? Како се понашао када наиђе на бару? Које особине су разликовале Николиног мачка од осталих? Који су знаци мачкове отмености? Пред којим чудом је Никола занемео? Да ли су варнице стварно могле да изазову пожар? Постоји ли нека појава у природи којој се чудиш?  Шта значи да су мачак и дечак живели један за другога? Ако је природа једна велика мачка ко је милује по леђима? Која је тема овог текста? Који се ликови помињу у тексту? Каква осећања су они гајили један према другоме? Како су проводили време? Како је мачак штитио Николу?

После одговарања на ова питања, биће ти лакше да урадиш домаћи задатак. Као и за сваки текст, потребно је да урадиш анализу (врста дела, тема, ликови и њихове особине, идеја). Ако будеш желео, илуструј!

Задатак предати у недељу 22.03.2020. до 18 часова.

Поздрав од учитељице. Љубим вас и волим.

МАТЕМАТИКА

Данас ћемо прво да обновимо оно што си јуче радио.  Остави простор за наслов у свеци, па запиши задатак:

У једном магацину је било 5 428 килограма шећера. Сав шећер је равномерно распоређен за испоруку у 23 камиона. По колико килограма шећера је било у сваком камиону?

Резултат који треба да добијеш је 236. Ако ниси тачно урадио врати се на почетак, покушај поново, а ако не успеш и даље, затражи помоћ од учитељице.

На данашњем часу радићемо такође дељење двоцифреним бројем, али сложеније примере. Запиши наслов „Дељење вишецифреним бројем (2)“

Пажљиво погледај снимак који ћеш покренути „кликом“ на линк: https://drive.google.com/open?id=11CWppkeMwO_8DG2BwEOCYi07RU1OF7Ap

Верујем да ти је снимак помогао. Поступак дељења можеш видети и у свом Уџбенику на 80. страни. Након тога уради сва три задатка са те стране.

Рок за предају домаћег задатка је недеља 23.03.2020. до 18 часова.

Ова радна недеља била је захтевна за све нас. Време је да се одмориш! Уживај у викенду.

Поздрав и загрљај од учитељице.

Домаћи задатак за четвртак 19.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Данас је твој задатак да напишеш састав на тему „ Моје место из маште“

Ако желиш можеш и да илуструјеш.

Ево подсетника за писање :

Припрема

Док размишљаш о теми свог састава, запиши на посебном папиру, у кратким цртама, све чега се сетиш у вези с темом – шта си о томе чуо, видео, запазио итд. Прве забелешке веома су корисне за даље писање састава.

Израда плана

На посебном папиру направи план састава. Прво одреди главну идеју. Затим наведи неколико најважнијих тачака о којима ћеш писати. Прибележи примере којима ћеш илустровати сваку од тихтачака. Одреди којим ћеш их редоследом распоредити у саставу. Планирање је посебно важно јер ти омогућава да се не понављаш и да не пишеш о ономе што није у вези с темом.

Писање састава

Твој састав треба да има најмање три дела: почетак (увод), средину (разраду) и крај (закључак).

Увод. Циљ увода је у томе да заинтересујеш читаоца за оно о чему пишеш. Зато је добро да одмах на почетку  истакнеш проблем, питање или своју дилему у вези с  темом. Почни неким занимљивим примером.

  Разрада. У главном делу састава, разради, детаљно образложи све што желиш да кажеш на задату тему. Састав ће бити убедљивији уколико у писање унесеш своја осећања.

 Закључак. Заврши састав упечатљиво. Закључак може бити и твој предлог, порука и томе слично. При том води  рачуна о томе да у закључку све буде у логичној вези са оним о чему си претходно писао.

Провера

Прочитај још једном свој састав. Исправи све правописне грешке, бесмислене реченице и др. То је прилика да неке речи замениш бољим. Састав можеш и да прочиташ неком да би проверио утисак који оставља на читаоца. Труди се да пишеш читко. То ствара добар утисак код читаоца.

Рок за израду до 18 часова 19.3. 2020.

МАТЕМАТИКА

Данас ћете  провежбати и проверити оно што сте  јуче учили .

Данас ћеш радити у Радној свесци на страни 129. Уколико наиђеш на проблем при решавању , послужи се Уџбеником , а увек можеш да питаш и учитељицу.

Рок за израду до 18 часова 19.3. 2020.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Иако смо у ситуацији кад можда не можеш да излазиш у парк, да се играш са другарима омиљених игара напољу , увек можеш вежбати и у кући. Сети се колико је важно вежбати чак и кад си у кући. Шаљем ти линк на коме се налазе вежбе које можеш понављати сваки дан.

https://www.youtube.com/watch?v=EmQiYIHrFDI&feature=youtu.be

Рок за вежбање – свакодневно.

ЉУБИМ ВАС И ОБОЖАВАМ. ЧУВАЈТЕ СЕ И БУДИТЕ МИ ЗДРАВИ.

Школовање од куће или код куће…

Као што и сами знате деца су у обавези да прате наставне садржаје на Трећем програму РТСа у термину од 11:30 до 12:40 сваког дана.

Поред тога добијаће додатне домаће задатке на сајту наше школе : https://osdjuradanicic.edu.rs/ucenje-na-daljinu-razredna-nastava-cetvrti-razred/

Трудићемо се да им мало ту наставу и оплеменимо њиховим омиљеним активностима типа квизова и игрица. Линкове за све то ћу делити на њиховиј вибер групи и овде на сајту.

Надам се да ћемо што пре превазићи ову ситуацију. Чувајте се и будите здрави.

Резултат слика за хомењорк